TytanSEO aktualizacja 02.01.2016

 

Pobierz aktualną wersję programu!

 

Czas na kolejne aktualizacje – NOWOROCZNE 🙂
W tym wpisie opisuję zmiany jakie zostały wprowadzone po wersji z dnia 2015-11-26
Podobnie jak przy opisie poprzednich aktualizacji będę używał oznaczenia [R], w celu poinformowania, że dana opcja / funkcja jest w fazie rozwojowej.

1. Sprawdzanie pozycji / geolokalizacja. + dodatkowy plik: GeoPoland.csv
Jedna z bardziej istotnych zmian to sprawdzanie pozycji z geolokalizacją. W poprzedniej wersji zachowane zostało sprawdzanie, z konstrukcją zapytania odpowiadającą tej, która była stosowana w przypadku gdy w ustawieniach Google (narzędzia wyszukiwania) ręcznie zmienialiśmy lokalizację. Tak jak na obrazku poniżej

SerpOldGoogle

Na tę chwilę są 3 opcje (w każdym przypadku w głównym katalogu musi znajdować się plik: GeoPoland.csv –  załączony do programu:

a) Powyższa konstrukcja zapytania zostanie wygenerowana w przypadku gdy wpiszemy w pole Miasto („Polska”) – cóż wiadomo nie od dziś, że Polska to piękne miasto 🙂
Wówczas – przykładowo dla frazy „tytan pracy” zostanie wygenerowane takie zapytanie

ask1

A lokalizacja wyświetlana na dole przeglądarki zostanie domyślna (w moim przypadku Wrocław):

localis1

b) W przypadku, gdy nie wpiszemy nic zostanie zastosowane standardowe wyszukiwanie z lokalizacją w jakiej się znajdujemy
c) W trzecim przypadku zostanie zastosowane wyszukiwanie z emulowaniem geolokalizacji dla miast (regionów), które zostaną wpisane o ile znajdują się na w pliku „GeoPoland.csv”, którego kopie warto gdzieś zabezpieczyć. Plik ten wygenerowany jest na podstawie pliku AdWords API Location Criteria ze strony: Sprawdź STRONĘ
Taki sposób sprawdzania wykorzystywany jest przez Google AdWords, gdzie Google udostępnia narzędzie online podglądu wyników lokalnych. Można to sprawdzić na stronie: Sprawdź STRONĘ

Zatem sprawdzanie pozycji w TytanSEO opiera się na takich samych wynikach jak powyższe narzędzie od Google AdWords.

Można to sprawdzić w trybie:

okularki

na dole przeglądarki. (Tryb „okularków” dostępnym w tej wersji programu. Tryb ten symuluje przeglądanie przez użytkownika)

Przykładowo dla wyszukiwania na Szczecin, Poznań, Opole otrzymujemy:

changeLocal

UWAGA:
Aby wyszukiwać z symulacją geolokalizacji na Polskie w polu miasto wpisujemy „Poland”
Wówczas generowane jest zapytanie:

GEOPolska

a lokalizacja wyświetlana na dole przeglądarki zostanie ustawiona na Polskę

Polska

2) Wprowadzenie żółtego koloru w aktywnych polach (tj. tych, w mamy możliwość wpisywania)

yellow

3) Pierwsze opcje w menu „Zarządzenie firmą”

Zarządzenie firmą – wywołujemy menu:

menuZarzadzanie

Po wywołaniu tej opcji otrzymujemy widok:

zarzadzanieWidok

Na tę chwilę funkcjonalna jest zakładka „Frazy„. W kolejnych aktualizacjach zostanie wdrożona obsługa checkbox’a („Bez archiwalnych„) oraz zakładki „Strony”.

Wybierając listę rozwijaną (Combo Box) otrzymujemy wykaz firm, które do tej pory dodaliśmy w programie

comboBox

Po wybraniu jednej z firm otrzymujemy wykaz fraz:

FrazyZarzadzanie

Każda fraza posiada:
– Priorytet (z automatu priorytet 10)
– Strona [R] – w przyszłości przewiduję możliwośc przypisywania pozycjonowanej frazy do określonej strony (strona będzie wyświetlana w tym polu).
– Notka [R] – w przyszłości przewiduję możliwość dodawania zapisków dot. danej frazy
– Status: 1 – to fraza aktywna, 0 – fraza archiwalna (taki status otrzymuje po usunięciu jej w zakładce Frazy)

Na tę chwilę w zakładce „Zarządzanie firmą” możemy ustawiać frazom priorytety, co w założeniu ma ułatwić wykonywanie operacji na frazach w zakładce „Frazy” (o czym później).
Aby zmienić priorytet frazy klikamy w komórkę z priorytetem, a następnie w polu, które zaznaczyłem na obrazku poniżej zielonym kolorem, zwiększamy lub zmniejszamy priorytet (zmiany są od razu zauważalne)

priorytet

4) Zmiany w zakładce „Frazy”

Zakłada „Zarządzanie firmą” związana jest ze zmianami w zakładce frazy.
Poniżej porównanie widoku z poprzedniej i aktualnej wersji:

frazyCompare

 

Co wyróżnia aktualną wersję?

a) Podział na kolumny: Fraza i Priorytet oraz możliwość sortowania
b) Możliwość określania filtrów wyświetlania fraz (wedle priorytetu). Dostępne filtry to:
– Większe niż
– Mniejsze niż
– Równe
– W przedziale, przy czym np.. Określenie przedziału 5-10 i 10-5 daje takie same rezultaty tj. frazy o priorytetach od 5 do 10

5) Proxy – IP
Wprowadziłem uproszczoną obsługę proxy. Korzystanie z proxy spowalnia cały proces, ale ma swoje plusy 🙂
W tym momencie zmienne IP nie jest wykorzystywane do samego sprawdzania pozycji, ale do wczytywania strony ze zmienionym IP. Prawdopodobnie w przyszłości będzie również wykorzystywane do sprawdzania pozycji.

Poniżej przykładowy scenariusz sprawdzania w pozycji z wykorzystaniem przykładowego proxy oraz opcji symulacji wyszukiwania przez użytkownika (ikonka z okularkami)

pozycje

– W zielonej ramce zaznaczone niestandardowe opcje przy sprawdzaniu pozycji
– W polu z czerwoną ramką opcja, której zaznaczenie umożliwia skorzystanie z proxy
– Warunkiem skorzystania z opcji symulacji wyszukiwania przez użytkownika jest zaznaczenie checkboxa z okularkami

W powyższym scenariuszu
– korzystam z dodatkowego IP od TPSA dla użytkowników jego łączy (tj. 217.98.20.20:8080)
– Ustawiam, aby sprawdzane było max 2 strony wyników wyszukiwania
– 6 razy sprawdzam pozycje dla frazy „tytan pracy” przy czym 2 razy z zaznaczoną opcją proxy
– Ustawiam symulowanie lokalizacji na Szczecin
– Ustawiam symulowanie sprawdzania pozycji użytkownika z wejściem na znalezioną stronę (checkbox z okularkami)

ga

6. Rozbudowa menu kontekstowego [R] (prawe kliknięcie)

Zmiana dotyczy zakładki „Frazy” oraz „Strony”

Zakładka „Strony”:

MenuKontekstowe

W aktualnej wersji dodano:
– Opcję „Otwórz stronę”
– Opcję wykonania operacji „site:” dla danej strony
– Opcje wywołania narzędzi Google Analytics i Google Search Console
– Opcję sprawdzania histori domeny
– .. Co najważniejsze: ikonki 🙂

Zakładka „Frazy” [R]
– W tym momencie dodałem możliwość sprawdzania występowania frazy na podstronach serwisu

frazyMenu

7. Dodawanie wielu fraz naraz [R]
Można dodawać wiele fraz po przecinku.

PoliFrazy
8. Rozszerzenie wykorzystania baz danych

W poprzedniej wersji została wprowadzona baza danych „tytandb.db” (tworzyła się automatycznie). Od tej wersji jest wykorzystywana do:
– Przetrzymywania informacji o klientach (klienci)
– Przetrzymywania informacji o frazach (patrz punkt 3 – zarządzanie firmą)
– Notki [R] – ta opcja zostanie rozwinięta (wykorzystana) w kolejnych aktualizacjach
– Przetrzymywania informacji o stronach [R] (ta opcja zostanie w pełni aktywowana w kolejnych aktualizacjach)

Na tę chwile działania, które wykorzystując bazę danych to:
– Dodawanie nowego klienta (dodanie do tabeli „klienci” i dodanie do tabeli „strony”)
– Dodanie nowej frazy (dodanie do tabeli „frazy”)
– Przycisk „DB” w zakładce „Strony” = synchronizacja pliku csv z informacjami o klientach (do wykorzystania dla osób, które korzystały z poprzedniej wersji Tytana)
– Przycisk „Frazy do bazy” w zakładce „Frazy” = synchronizacja z plikiem przetrzymującym informacje o frazach przypisanych do konkretnej domeny (do wykorzystania dla osób, które korzystały z poprzedniej wersji Tytana)

Dla chętnych do przeglądania i innych operacji na bazie danych można użyć darmowego programu „DB Browser for SQLite” (nie testowałem jak reaguje program na ręczne zmiany w bazie)

I to by było na tyle. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Jak zwykle zapraszam do testów i do udzielania informacji zwrotnych. I do następnych aktualizacji.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *