Częstość występowania raka prostaty u mężczyzn z poziomem antygenu specyficznego dla prostaty 4,0 ng na mililitr ad

Badanie było sponsorowane przez National Cancer Institute i prowadzone przez Southwest Oncology Group. Łącznie 18882 mężczyzn przeszło randomizację. Kryteria kwalifikowalności obejmowały poziom PSA w surowicy nie większy niż 3,0 ng na mililitr, normalne badanie odbytnicy cyfrowej, wiek wynoszący co najmniej 55 lat, wynik objawów Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego poni...

Różnicowe ostre działanie aldosteronu, deksametazonu i hiperkaliemii na dystalną rurkową sekrecję potasu w nerce szczura.

W celu określenia specyficznego wpływu transportu nerkowego potasu na ostre podwyższenie stężenia aldosteronu, deksametazonu i potasu w osoczu, badaliśmy szczury z adrenalektomią przygotowane w taki sposób, że każdy czynnik mógł być zmieniany niezależnie. Same dane dotyczące prześwitu nie mogą być jednak wykorzystane do wyprowadzenia leżących u podstaw efektów transp...

Ostra kolka nerek

Chociaż ogólnie rzecz biorąc, w recenzji ostrej kolki nerkowej dokonanej przez Teichmana z powodu moczowodu (problem z 12 lutego) nie wspomniano o blokującej kanał wapniowy nifedypinie w leczeniu pacjentów z kolką moczowodową. Trzy randomizowane, kontrolowane badania wykazały korzystne efekty połączenia nifedypiny, kortykosteroidów i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (N...

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad 5

NIAID sfinansował jesienią dwa krajowe laboratoria i dziewięć regionalnych laboratoriów.44 Udane badania wymagają nie tylko dostępu do odpowiedniej technologii i urządzeń, ale także solidnego korpusu utalentowanych i zaangażowanych naukowców. Niezbędne są szkolenia i inne wysiłki zmierzające do zwiększenia liczby badaczy zaangażowanych w te wysiłki. W tym celu rozpocz...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#ucisk worka oponowego , #utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów ,