Efektowne-przewlekłe zapalenie osierdzia

W artykule na temat zwężenia osierdzia Sagrist.-Sauleda et al. (Wydanie z 29 stycznia) odnotowują krytyczny wkład warstwy trzewnej w osierdziu w patogenezę zwężającego się zapalenia osierdzia. W pełni zgadzamy się z tym punktem i chcielibyśmy podkreślić, że zwężająca się fizjologia serca może rozwijać się nawet w przypadku braku warstwy ciemieniowej osierdziowej. Na przykład, opcją terapeutyczną do leczenia pacjentów z międzybłoniakiem jest pneumonektomia pozapłucna. Jeśli choroba występuje po lewej stronie klatki piersiowej, usunięto płuco, opłucną, osierdzielniczą osierdzie i prze...

Zwiększenie ekspresji genów alfa 1-globiny u osób heterozygotycznych z powodu delecji alfa-talasemii-2.

alfa-globina jest kodowana przez dwa sąsiadujące geny, alfa i alfa 2. Chociaż wyraźnie ustalono, że oba geny alfa-globiny są wyrażane, ich względny udział w informacyjnym RNA alfa-globiny (mRNA) i syntezie białek nie są w pełni określone . Ponadto nie badano bezpośrednio zmian, które mogą wystąpić w aktywności genu alfa-globiny, wtórnie do utraty funkcji jednego lub więcej z tych genów (alfa-talasemia [Thal]). Badanie to określa ponadto ekspresję dwóch ludzkich genów alfa-globiny, określając względne poziomy mRNA alfa i alfa 2 w retikulocytach zdrowych osobników oraz u osób heterozygotyc...

Porównawcze badanie protoporfiryn w protoporfirii erytropoetrii i protoporfirii mysiej indukowanej gryzeofulwiną: WIĄŻĄCE STOSUNKI, DYSTRYBUCJA I SPIRALIZACJA FLUORESCENCJI W RÓŻNYCH FRAKCJACH KRWI

Stwierdzono, że nadmiarowe protoporfiryny erytrocytów ludzkiej wrodzonej protoporfirii erytropoetycznej i indukowanej przez gryzeofulwiny mysiej wątroby protoporfirię są związane z hemoglobiną i frakcją podścieliska w podobnych związkach. Ponad 99,5% całkowitej protoporfiryny erytrocytów wiązało się w każdym przypadku z hemoglobiną. Jednak głębokie różnice stwierdzono, gdy stężenie protoporfiryny mierzono w erytrocytach, które zostały podzielone na populacje o progresywnym wieku na nieciągłe gradienty gęstości. W eropropoetycznej protoporfirii zawartość porfiryny szybko maleje wraz z wie...

Świadome złudzenia psychologiczne

Podczas sepsy lub po wstrzyknięciu endotoksyny szczurom obserwuje się duży wzrost rozpadu białka mięśniowego i wytwarzania prostaglandyny E2 (PEG2). Wcześniejsze badania wykazały, że częściowo oczyszczona interleukina (IL-1) z ludzkich monocytów może stymulować te procesy po dodaniu do izolowanych mięśni szczurów. Dostępność czystej rekombinowanej IL-1 i innych monokin pozwoliła nam zbadać tożsamość substancji czynnej w tym procesie. Inkubacja mięśni rekombinowaną ludzką lub mysią IL-1 alfa lub IL-1 beta lub IL-1 plus ester forbolu nie stymulowała proteolizy mięśni ani wytwarzania PGE2...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#ucisk worka oponowego , #utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów ,