Patogeneza Salmonellozy BADANIA WYPŁACANIA PŁYNU, INWAZJA MUCOSALNA ORAZ REAKCJA MORFOLOGICZNA W KRWI ILEUM

Szczepy Salmonella typhimurium badano w modelu z pętlą królika jelita krętego, aby uzyskać wgląd w mechanizmy, dzięki którym bakterie, które atakują błonę śluzową żołądka i jelit, wywołują wchłanianie płynu. Zastosowane organizmy różniły się pod względem różnych cech biologicznych, w tym zdolności do najeżdżania nabłonka jelita krętego, namnażania się w błonie śluzowej, wywoływały ostrą reakcję zapalną i rozprzestrzeniania się przez ścianę jelita. Niektóre szczepy wywoływały wchłanianie płynów z jelita cienkiego, chociaż nie rozwinęły one ...

Porównanie albumin i soli fizjologicznej do resuscytacji płynów w oddziale intensywnej terapii ad 8

W naszym badaniu różnicę w śmiertelności pomiędzy grupą albumin i solą fizjologiczną u pacjentów z urazem obejmującym uszkodzenie mózgu należy interpretować z ostrożnością. Pacjenci z traumatycznym uszkodzeniem mózgu stanowili zaledwie 7 procent badanej populacji, a nadwyżka zgonów w grupie albumin wynosiła tylko 21. W dużych badaniach takie różnice w podgrupach często występują przypadkowo16. Ponadto wskaźnik zgonu z przyczyna w ciągu 28-dniowego okresu nie jest uważana za najbardziej odpowiedni pomiar wyników, za pomocą którego można oceniać efekty lecze...

Wszczepienie defibrylatora profilaktycznego u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową bez niedokrwienia ad 6

Jednak tylko około jedna trzecia zgonów w grupie stosującej standardową terapię wynikała z arytmii. Osiemdziesiąt pięć procent pacjentów w tym badaniu było leczonych inhibitorami ACE i beta-blokerami - wyższy stopień zgodności niż w innych badaniach.4-7 Niższy niż oczekiwano wskaźnik nagłej śmierci z powodu arytmii może być spowodowany wysokie tempo stosowania beta-blokerów i inhibitorów ACE19-23, a zatem może spowodować nieistotne zmniejszenie liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny. Analizy podgrup wykazały, że wszczepienie ICD znacznie zmniejszyło ryzyko zgonu...

Schematy trójnukleozydowe a schematy zawierające efawirenz do początkowego leczenia zakażeń HIV-1 czesc 4

Leishmania w wolontariuszu Korpusu Pokoju. Panel A pokazuje bezbolesny wrzód na nodze mężczyzny. Panel B pokazuje amaliegoty leishmania (strzałki, Giemsa, × 100). Panel C pokazuje muszlę Phlebotomus, wektor pasożyta.
Tajemnica medyczna z pierwszego kwietnia1 dotyczyła 23-letniego ochotnika z Korpusu Pokoju w Gambii. Bezbolesne wrzody rozwinęły się na jego kończynach dolnych (ryc. 1A) i nie reagowały na miejscową lub ogólnoustrojową terapię przeciwdrobnoustrojową.
Rozmazany fragment skóry z brzegu owrzodzenia wykazywał amaliegoty Leishmania (Figura...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#ucisk worka oponowego , #utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów ,