Przewidywanie wyników w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Celli i współpracownicy (wydanie 4 marca) proponują zastosowanie nowego indeksu (indeksu BODE), który ma doskonałą siłę predykcyjną w odniesieniu do wyników w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Indeks BODE łączy cztery zmienne: wskaźnik masy ciała (B); stopień niedrożności przepływu powietrza (O), oceniany zgodnie z wymuszoną objętością wydechową w ciągu jednej sekundy (FEV1); stopień duszności (D) w zmodyfikowanej skali duszności Rady Badań Medycznych; oraz wydolność ruchową (E) ocenianą jako odległość pokonaną w ciągu sześciu minut. Odkryliśmy, że obecno...

Eozynofileopoetyna: OBLICZAJĄCA MNIEJSZA MOLEKULARNA MASA PEPTYDOWA JAKO SUBSTANCJA, KTÓRA STYMULUJE PRODUKCJĘ EOSINOFILI U MYSZY

We wcześniejszych badaniach opracowano metody do wytwarzania swoistych przeciwciał u królików przeciwko oczyszczonej zawiesinie mysich lub ludzkich eozynofili. Po podaniu surowicy anty-egozynofilowej (AES) myszom, dojrzałe granulocyty eozynochłonne w tkankach, krwi obwodowej i szpiku kostnym zostały zubożone, podczas gdy niedojrzała ilość eozynofilów w szpiku kostnym uległa proliferacji. Obecne badania badają wytwarzanie czynników eozynofiliopowych podczas eozynofilii po indukcji AES. Myszy otrzymały trzy iniekcje AES, jedna co drugi dzień. Gdy obwodowe liczby eozynofili zaczęły się nawraca...

cd

Klinicznie istotną odpowiedź zdefiniowano jako częściową odpowiedź zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w guzach litych18 dla pacjentów z mierzalną chorobą; dla pacjentów, których obciążenie nowotworem nie można było określić ilościowo za pomocą tych kryteriów, odpowiedź została oceniona przez dwóch lekarzy. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka dziewięciu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc i odpowiedź na gefitynib. Figura 1. Figura 1. Przykład odpowiedzi na gefitynib u pacjenta z opornym na leczenie niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Obliczone tomograficzne bad...

Rekombinowana ludzka leptyna u kobiet z podwzgórzowym brakiem miesiączki cd

Paciorkowce grupy A hodowano w obecności [2-3H] glicerolu. Skoncentrowane zawiesiny znakowanych organizmów inkubowano zi bez penicyliny. [3H] Materiał znakowany glicerolem gromadził się w supernatantach w wzrastających ilościach wraz ze wzrostem stężenia penicyliny, w zakresie od 0 do 50 U / ml. Wydalanie znakowanego materiału nastąpiło w nieobecności syntezy kwasu nukleinowego lub bakteriolizy, co wskazuje, że zjawisko to jest niezależne od namnażania lub rozpadu komórek. Akumulacji znacznika towarzyszyło nagromadzenie substancji uczulającej na erytrocyt, mierzonej biernymi testami hemaglut...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#worek oponowy , #wyszukiwarka icd 10 , #ucisk worka oponowego , #utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 ,