Rozszczepiona proteazą transferyna wzmaga uszkodzenie komórek śródbłonka za pośrednictwem utleniacza poprzez tworzenie rodników hydroksylowych.

Wcześniejsze prace wykazały, że proteaza pochodząca z Pseudomonas, elastaza Pseudomonas (PAE), może modyfikować transferynę, tworząc kompleksy żelaza zdolne do katalizowania tworzenia się rodnika hydroksylowego (.OH) z nadtlenków neutrofili (PMN) (.O2-) i nadtlenek wodoru (H2O2). Ponieważ płuca jest głównym miejscem zakażenia Pseudomonas, zbadano zdolność tych chelatów żelaza do w...

Tłumienie komorowych zaburzeń rytmu u człowieka powodowane przez d-propranolol niezależnie od blokady receptora beta-adrenergicznego.

W celu zbadania mechanizmów komorowej supresji arytmii przez propranolol, określiliśmy skuteczność antyarytmiczną d-propranololu u 10 pacjentów z częstymi komorowymi depolaryzacjami komorowymi (VED) i niedotlenionym częstoskurczem komorowym. Po początkowej fazie placebo podawano doustnie 40 mg d-propranololu co 6 godzin, a dawkę zwiększano co 2 dni do momentu zahamowania arytmii (większe...

Wszczepienie defibrylatora profilaktycznego u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową bez niedokrwienia ad

Badacze mieli pełny dostęp do danych i napisali artykuł. Pacjenci byli losowo przydzielani do standardowej doustnej terapii medycznej w przypadku niewydolności serca lub standardowej doustnej terapii medycznej plus ICD. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była śmierć z dowolnej przyczyny. Nagła śmierć z powodu arytmii była wcześniej określonym drugorzędowym punktem końcowym.9 ...

WIALNIA SORTUJACA

W kilku małych badaniach odnotowano niższy odsetek odpowiedzi na interferon alfa wśród czarnych pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C niż wśród białych pacjentów. Jako przyczynę zasugerowano zwiększoną częstość występowania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) o genotypie 1, który ma niższy wskaźnik odpowiedzi niż inne genotypy. Meto...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wyszukiwarka icd 10 , #ucisk worka oponowego , #utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko ,