Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Ponieważ praktyka kliniczna i wytyczne dotyczące zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A przez szczepienia w Europie różnią się nieznacznie od tych w Stanach Zjednoczonych, chcielibyśmy przedstawić kilka uwag uzupełniających artykuł autorstwa Craiga i Schaffnera na ten temat (wydanie z 29 stycznia) .1 Po pierwsze, szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A są licencjonowane w Euro...

Peptyd natriuretyczny typu B w ocenie ostrej duszności

Mueller i in. (Wydanie 12 lutego) stwierdzam, że szybki pomiar peptydu natriuretycznego typu B w oddziale ratunkowym poprawił ocenę i leczenie pacjentów z ostrą dusznością. Autorzy stwierdzają, że echokardiografia była zdecydowanie zalecana . Nie podają one jednak danych dotyczących frakcji wyrzutowej lewej komory. Około połowa wszystkich pacjentów z niewydolnością serca zachowała funkcję skurczow...

Szpital

Ponadto, podczas gdy aktywacja normalnego EGFR była regulowana w dół po 15 minutach, zgodnie z internalizacją receptora, dwa zmutowane receptory wykazywały ciągłą aktywację przez do trzech godzin (Figura 3A). Podobne wyniki uzyskano przy zastosowaniu przeciwciał do pomiaru całkowitej fosforylacji EGFR po dodaniu EGF (dane nie przedstawione). Ponieważ siedem z ośmiu mutacji kinazy tyrozynowej EGFR znajduj...

Wielkosc wartosci danego towaru

Zespół ten rozwijał się z czasem u 16 z 43 dzieci, które nie miały zespołu metabolicznego w czasie pierwszej oceny. Wyjściowy punkt z dla indeksu masy ciała u tych 16 osób był podobny do tego u 10 osób, u których nastąpiła poprawa w czasie obserwacji (odpowiednio 2,39 . 0,11 i 2,42 . 0,07, P = 0,86), jednak zyskały one znacznie więcej waga (16,91 . 4,4 kg vs. 3,74 . 2,6 kg, P = 0,02). U o...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wyszukiwarka icd 10 , #ucisk worka oponowego , #utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko ,