Szpital

Ponadto, podczas gdy aktywacja normalnego EGFR była regulowana w dół po 15 minutach, zgodnie z internalizacją receptora, dwa zmutowane receptory wykazywały ciągłą aktywację przez do trzech godzin (Figura 3A). Podobne wyniki uzyskano przy zastosowaniu przeciwciał do pomiaru całkowitej fosforylacji EGFR po dodaniu EGF (dane nie przedstawione). Ponieważ siedem z ośmiu mutacji kinazy tyrozynowej EGFR znajduje się w pobliżu szczeliny ATP, która jest celem gefitinibu, ocenialiśmy, czy zmutowane białka mają ...

Porównanie albumin i soli fizjologicznej do resuscytacji płynów w oddziale intensywnej terapii ad 5

W 56 z tych 67 przypadków brakowało istotnego statusu, ponieważ pacjent lub jego zastępca prawny wstrzymali lub cofnęli zgodę. Podawane płyny i efekty leczenia
Tabela 2. Tabela 2. Podawane płyny i fizjologiczne efekty leczenia. W każdym z pierwszych trzech dni badania pacjenci, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania albuminy, otrzymywali znacznie mniej płynu badanego niż osoby przypisane do soli fizjologicznej, co skutkowało istotnie wyższym saldem dodatnim netto w grupie soli fizjologic...

Różnicowe ostre działanie aldosteronu, deksametazonu i hiperkaliemii na dystalną rurkową sekrecję potasu w nerce szczura.

W celu określenia specyficznego wpływu transportu nerkowego potasu na ostre podwyższenie stężenia aldosteronu, deksametazonu i potasu w osoczu, badaliśmy szczury z adrenalektomią przygotowane w taki sposób, że każdy czynnik mógł być zmieniany niezależnie. Same dane dotyczące prześwitu nie mogą być jednak wykorzystane do wyprowadzenia leżących u podstaw efektów transportu w kanalikach, ponieważ infuzja każdego z tych czynników była związana z wyraźną zmianą natężenia przepływu w moczu, co s...

Tkanki stałe

Psie trzustki zostały poddane perfuzji in vitro w celu zbadania, czy cykle hormonalne można wykazać bez wpływu na wątrobę lub centralny układ nerwowy. Insulina, glukagon i somatostatyna wykazywały regularne, utrzymujące się cykliczne wydzielanie z trzustkowej kaniuli in vitro. Oscylacje odnotowano przez ponad 200 minut podczas infuzji o stałym stężeniu glukozy. Insulina wykazała okres 10 minut w zakresie 8-12 minut / cykl. Somatostatyna miała okres 10 minut w zakresie 8-11 minut. Glukagon miał ...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wyszukiwarka icd 10 , #ucisk worka oponowego , #utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko ,