Przewidywanie wyników w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Celli i współpracownicy (wydanie 4 marca) proponują zastosowanie nowego indeksu (indeksu BODE), który ma doskonałą siłę predykcyjną w odniesieniu do wyników w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Indeks BODE łączy cztery zmienne: wskaźnik masy ciała (B); stopień niedrożności przepływu powietrza (O), oceniany zgodnie z wymuszoną objętością wydechową w ciągu ...

Różnice funkcjonalne między wysepkami szczura brzusznego i grzbietowego pochodzenia trzustkowego.

Czy istnieją funkcjonalne powiązania między komórkami endokrynnymi wysepek. Wpływ różnic w częstości i rozmieszczeniu wysepkowych komórek endokrynnych na funkcję limfocytów B badano w wysepkach z obszarów brzusznych (wysepki brzuszne) i grzbietowych (wysepki grzbietowe) trzustki szczura. Wysepki grzbietowe zawierały 10 razy więcej glukagonu niż wysepki brzuszne, podczas gdy zaw...

Niedokrwienna niedomykalność zastawki mitralnej podczas tymczasowego podwiązania tętnic wieńcowych

Wideo
Badanie elektrokardiograficzne. (00:06)
Niedokrwienna niedomykalność mitralna definiowana jest jako niedomykalność mitralna występująca w wyniku choroby tętnic wieńcowych przy braku wewnętrznych nieprawidłowości strukturalnych zastawki mitralnej. Niedokrwienna niedomykalność mitralna rozwija się u około 19% pacjentów z zawałem mięśnia sercowego1 i zwykle ...

W bardzo rzadkich przypadkach objawy chorobowe dotycza tylko jednego pluca

Wapń i cykliczne AMP są ważne w stymulacji uwalniania insuliny. Inhibitor fosfodiesterazy 3-izobutylo-1-metyloksantyna (IBMX) podnosi poziomy cAMP w wysepkach i powoduje uwalnianie insuliny przy niestacjonarnych stężeniach glukozy. W wyizolowanych wysepkach trzustkowych szczura utrzymywanych przez 2 dni w hodowli tkankowej, wpływ IBMX na uwalnianie insuliny i strumienie 45Ca ++ porównyw...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit , #wyszukiwarka icd10 , #zastawka bauhina , #zatorowość płucna rokowania ,