Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Ponieważ praktyka kliniczna i wytyczne dotyczące zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A przez szczepienia w Europie różnią się nieznacznie od tych w Stanach Zjednoczonych, chcielibyśmy przedstawić kilka uwag uzupełniających artykuł autorstwa Craiga i Schaffnera na ten temat (wydanie z 29 stycznia) .1 Po pierwsze, szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A są licencjonowane w Europie dla dzieci w ...

Eksperymentalny zawał mięśnia sercowego: VIII. Chronotropowe powiększenie czynności serca w niewydolności lewej komory w stadiach ostrej i gojącej u nienaruszonych przytomnych psów

Hemodynamiczne skutki tachykardii wywołanej stymulacją przedsionkową badano w niewydolności lewej komory w ostrym i gojącym doświadczalnym zawale mięśnia sercowego u 20 nietkniętych, świadomych psów. Zawał mięśnia sercowego został wywołany stopniowym nadmuchiwaniem mankiecika balonowego wszczepionego wokół lewej tętnicy wieńcowej przedniej zstępującej 10-15 dni przed badaniem. godz. Po ostrym zawale mięśnia ser...

Zaburzenia świszczącego oddechu u dzieci w wieku przedszkolnym

Świszczący oddech, niezwykle powszechny objaw u małych dzieci, jest głównym wyzwaniem diagnostycznym i terapeutycznym dla pediatry. Przyczyny leżące u podstaw tego zjawiska są zróżnicowane, a wiedzy na temat astmy u starszych dzieci i dorosłych nie można ekstrapolować na małe dzieci, które sapią - fakt ten jest prawdopodobnie głównym uzasadnieniem tej książki. Martinez i Godfrey to doświadczeni klinicyści, znani ...

Przewlekła kandydoza pochwowo-pochwowa

Wideo
Badanie elektrokardiograficzne. (00:06)
Niedokrwienna niedomykalność mitralna definiowana jest jako niedomykalność mitralna występująca w wyniku choroby tętnic wieńcowych przy braku wewnętrznych nieprawidłowości strukturalnych zastawki mitralnej. Niedokrwienna niedomykalność mitralna rozwija się u około 19% pacjentów z zawałem mięśnia sercowego1 i zwykle wiąże się ze zwiększeniem nasilenia ch...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit , #wyszukiwarka icd10 , #zastawka bauhina ,