Rola receptora lipoprotein niskiej gęstości w przepływie cholesterolu przez osocze i przez tkanki myszy.

Badania te miały na celu określenie równowagi cholesterolu w przestrzeni plazmatycznej i poszczególnych narządach myszy oraz określenie roli receptora lipoproteinowego o niskiej gęstości (LDLR) w tych dwóch procesach. U normalnej myszy (129 Sv) zsyntetyzowano sterol w dawce 153 mg / d na kg masy ciała, z czego 78% wystąpiło w tkankach pozawątrobowych, podczas gdy tylko 22% miało miejsce w wątrobie. Zwierzęta te metabolizowały 7,1 pule cholesterolu LDL (LDL-C) na dzień, a 79% tej degradacji miało miejsce w wątrobie. Z tego całkowitego obrotu LDLR wynosił 88%, podc...

Aspiryna nasila prestimulowane wydzielanie kwasu i mobilizuje wewnątrzkomórkowy wapń w komórkach okładzinowych królika.

Wpływ aspiryny na wydzielanie kwasu żołądkowego badano w izolowanych komórkach ściennych królika (PC). Aspiryna (10 (-5) M) nasila stymulowane wydzielanie kwasu histaminowego, dibutyrylowego cyklicznego AMP (dbcAMP) -, forskoliny- i 3-izobutylo-1-metyloksantyny bez wpływu na podstawowe wydzielanie kwasu. Zwiększenie wydzielania kwasu przez aspirynę stymulowane wydzielaniem było uzależnione od wapnia (Ca2 +), ponieważ nasilenie zostało zablokowane przez usunięcie zewnątrzkomórkowego Ca2 + ([Ca2 +] o) lub dodanie antagonisty wapnia chlorku lantanu. Stosując sondę Ca2 ...

Czynnik martwicy nowotworu może wywoływać gorączkę u szczurów bez aktywacji rozpadu białka w mięśniach lub lipolizy w tkance tłuszczowej.

Czynnik martwicy nowotworów (TNF, cachectin) jest produktem makrofagowym, który zasugerowano jako sygnał utraty masy ciała, spadku tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej oraz anoreksji podczas infekcji lub chorób przewlekłych. Aby przetestować tę możliwość, młode rosnące szczury wstrzyknięto podskórnie lub dootrzewnowo ludzkiemu lub mysiemu rekombinowanemu TNF. Po 3-4 h zwierzęta te rozwinęły 1-2 stopniową gorączkę, która trwała około 4 godziny. W przypadku powtarzanych codziennych iniekcji TNF przez 5 dni, zwierzęta wykazywały gorączkę podobnie każdego d...

Sposród licznych sposobów napowietrzania zazwyczaj sa stosowane komory Baltona z wirnikiem pionowym

Wszystkie poprzednie epizody zatorowości płucnej i zakrzepicy żylnej zostały ocenione i zaakceptowane, jeśli zostały potwierdzone obiektywnymi testami diagnostycznymi6 lub jeśli leczenie przeciwzakrzepowe było podawane przez co najmniej trzy miesiące. Pacjenci z podejrzeniem nawrotowej zatorowości płucnej podczas badania przeszli obiektywne badania. 5-8 Ciężkość zatorowości płucnej podczas prezentacji oceniano ilościowo, określając pozostałą perfuzję w badaniu perfuzji płuc uzyskanym w punkcie wyjściowym. Analiza statystyczna
W badaniu kohortowym szacu...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit , #wyszukiwarka icd10 , #zastawka bauhina ,