Marginesy wycięcia w czerniaku złośliwym wysokiego ryzyka

W artykule na temat marginesów wycięcia czerniaka Thomas i wsp. (Wydanie 19 lutego) wnioskuje, że 3-centymetrowy margines wycięcia, w porównaniu z marginesem cm, jest związany ze zmniejszonymi nawrotami lokoregionalnymi. Ale czy redukcja nawrotów miejscowych rzeczywiście wiąże się z mniejszą liczbą zgonów związanych z czerniakiem. Chociaż częstość występowania zgonów związanych z czerniakiem nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema grupami badawczymi (p = 0,07 w analizie na wielu o...

Eksperymentalny zawał mięśnia sercowego: VIII. Chronotropowe powiększenie czynności serca w niewydolności lewej komory w stadiach ostrej i gojącej u nienaruszonych przytomnych psów

Hemodynamiczne skutki tachykardii wywołanej stymulacją przedsionkową badano w niewydolności lewej komory w ostrym i gojącym doświadczalnym zawale mięśnia sercowego u 20 nietkniętych, świadomych psów. Zawał mięśnia sercowego został wywołany stopniowym nadmuchiwaniem mankiecika balonowego wszczepionego wokół lewej tętnicy wieńcowej przedniej zstępującej 10-15 dni przed badaniem. godz. Po ostrym zawale mięśnia sercowego, stymulacja przedsionkowa z szybkością 180 uderzeń / min zmniejsz...

Biosynteza kwasu 5-aminolewulinowego i hemu z 4,5-diokawalerianianu u szczurów.

Wcześniej wykazaliśmy alternatywną ścieżkę biosyntezy kwasu 5-aminolewulinowego (ALA) w mitochondriach bydlęcej wątroby i tetrapirrol w zawiesinach szczurzych hepatocytów (1980. J. Biol.Chem.S 255: 3742, 1981. Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 78: 5335). Ten szlak obejmuje reakcję transaminacji, która obejmuje nietknięty 5-węglowy szkielet kwasu 4,5-dioksoarowodorowego (DOVA) do ALA. Badaliśmy tę alternatywną ścieżkę in vivo przez dootrzewnowe wstrzyknięcie DOVA szczurom. Włączeni...

Wpływ leczenia fluorkami na częstość złamań u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 6

Badacze mieli pełny dostęp do danych i napisali artykuł. Pacjenci byli losowo przydzielani do standardowej doustnej terapii medycznej w przypadku niewydolności serca lub standardowej doustnej terapii medycznej plus ICD. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była śmierć z dowolnej przyczyny. Nagła śmierć z powodu arytmii była wcześniej określonym drugorzędowym punktem końcowym.9
Badanie zostało początkowo zaplanowane tak, aby miało statystyczną moc 85 procent w oparciu o jedno...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit , #wyszukiwarka icd10 ,