Marginesy wycięcia w czerniaku złośliwym wysokiego ryzyka

W artykule na temat marginesów wycięcia czerniaka Thomas i wsp. (Wydanie 19 lutego) wnioskuje, że 3-centymetrowy margines wycięcia, w porównaniu z marginesem cm, jest związany ze zmniejszonymi nawrotami lokoregionalnymi. Ale czy redukcja nawrotów miejscowych rzeczywiście wiąże się z mniejszą liczbą zgonów związanych z czerniakiem. Chociaż częstość występowania zgonów związanych z czerniakiem ni...

Środki w zakresie zdrowia publicznego w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej podczas epidemii w Toronto ad 5

Średni wiek pacjentów z SARS wynosił 49 lat (zakres od 5 miesięcy do 99 lat). Jedenastu pacjentów (4,9 procent) miało mniej niż 18 lat. Z tych, którzy zginęli, 21 (55,3%) było narażonych na SARS w szpitalu; średni wiek zmarłych wynosił 71 lat (zakres od 38 do 99). Ewolucja epidemii w odniesieniu do środków kontrolnych
Rysunek przedstawia epidemię SARS w zależności od wystąpienia objawów ...

Różnicowe ostre działanie aldosteronu, deksametazonu i hiperkaliemii na dystalną rurkową sekrecję potasu w nerce szczura.

W celu określenia specyficznego wpływu transportu nerkowego potasu na ostre podwyższenie stężenia aldosteronu, deksametazonu i potasu w osoczu, badaliśmy szczury z adrenalektomią przygotowane w taki sposób, że każdy czynnik mógł być zmieniany niezależnie. Same dane dotyczące prześwitu nie mogą być jednak wykorzystane do wyprowadzenia leżących u podstaw efektów transportu w kanalikach, ponieważ ...

Mówimy wreszcie o raku czesci odbytnicy

Pojawienie się skutecznej chemioterapii raka jest jednym z głównych postępów medycznych drugiej połowy XX wieku. W niektórych nowotworach - takich jak rak kosmówkowo-naczyniowy, ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci oraz podgrupy chłoniaka Hodgkina i chłoniaka nieziarniczego - chemioterapia jest często lecznicza, a obietnica długotrwałego przeżycia sprawia, że terapia jest warta ryzyka wystąpieni...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit , #wyszukiwarka icd10 ,