Otyłość i zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży

Rozpowszechnienie i wielkość otyłości u dzieci wzrasta dramatycznie. Zbadaliśmy wpływ różnego stopnia otyłości na występowanie zespołu metabolicznego i jego związek z opornością na insulinę oraz poziom białka C-reaktywnego i adiponektyny w dużej, wieloetnicznej wielorasowej kohorcie dzieci i młodzieży. Metody
Podaliśmy standardowy test tolerancji glukozy dla 439 otyłych, 31 z nadwagą i 20 nieotyłych dzieci i nastolatków. Wyjściowe pomiary obejmowały ciśnienie krwi i lipidy ...

Terapia resynchronizująca serca z lub bez wszczepionego defibrylatora w zaawansowanej przewlekłej niewydolności serca

Zbadaliśmy hipotezę, że profilaktyczna terapia resynchronizująca serce w postaci stymulacji dwukomorowej z rozrusznikiem serca z defibrylatorem lub bez niego zmniejszyłaby ryzyko zgonu i hospitalizacji u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca i opóźnieniami w przewodnictwie śródkomorowym. Metody
Łącznie 1520 pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (New York Heart Association, klasa III lub IV) z powodu kardiomiopatii niedokrwiennych lub bez niedokrwienia or...

Utrzymujące się oscylacje insuliny, glukagonu i somatostatyny z izolowanej trzustki psów podczas ekspozycji na stałą koncentrację glukozy

Psie trzustki zostały poddane perfuzji in vitro w celu zbadania, czy cykle hormonalne można wykazać bez wpływu na wątrobę lub centralny układ nerwowy. Insulina, glukagon i somatostatyna wykazywały regularne, utrzymujące się cykliczne wydzielanie z trzustkowej kaniuli in vitro. Oscylacje odnotowano przez ponad 200 minut podczas infuzji o stałym stężeniu glukozy. Insulina wykazała okres 10 minut w zakresie 8-12 minut / cykl. Somatostatyna miała okres 10 minut w zakresie 8-11 minut. Glu...

Architektura i nowoczesne budownictwo - Kładka na Cyprze Wniosek / Elina Pattichi

Świadomość społeczną potęgowała widoczność w mediach. Toronto Public Health sprawdził i wyśledził wszystkie potencjalne przypadki SARS zgłoszone przez klinicystów oraz zidentyfikował i poddał kwarantannie kontakty pacjentów. Wszystkie przypadki SARS zostały wyizolowane i leczone w szpitalu. Przebadano instytucje, w których nastąpiło przeniesienie SARS, a zespoły zdrowia publicznego wdrożyły środki kontroli zakażeń wraz z personelem szpitala. Wojewódzkie Ministerstwo Zdrowia wymaga...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit , #wyszukiwarka icd10 ,