Eksperymentalny zawał mięśnia sercowego: VIII. Chronotropowe powiększenie czynności serca w niewydolności lewej komory w stadiach ostrej i gojącej u nienaruszonych przytomnych psów

Hemodynamiczne skutki tachykardii wywołanej stymulacją przedsionkową badano w niewydolności lewej komory w ostrym i gojącym doświadczalnym zawale mięśnia sercowego u 20 nietkniętych, świadomych psów. Zawał mięśnia sercowego został wywołany stopniowym nadmuchiwaniem mankiecika balonowego wszczepionego wokół lewej tętnicy wieńcowej przedniej zstępującej 10-15 dni przed badaniem. godz. Po ostrym zawale mięśnia sercowego, stymulacja przedsionkowa z szybkością 180 uderzeń / min zmniejszyła ciśnienie końcoworozkurczowe lewej komory od 19 do 8 mm Hg i ciśnienie lewego przedsionka z 17 do 12 mm Hg, b...

Środki w zakresie zdrowia publicznego w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej podczas epidemii w Toronto ad 7

Aktywny nadzór pacjentów szpitalnych w fazie 2 zakończył wybuch epidemii. Działania kontrolne zakończyły się sukcesem dzięki intensywnej obserwacji kontaktów pacjentów, 10-dniowemu okresowi kwarantanny i poszukiwaniu przypadków wśród kontaktów, które osiągnęły ponad 10 dni po ostatniej ekspozycji. SARS może być chorobą sezonową, podobnie jak inne wirusy układu oddechowego; nadejście lata mogło przyczynić się do zakończenia epidemii. Wystąpiła znaczna presja, aby przedłużyć okres kwarantanny do 14 dni. Nasze dane nie wsparły okresu kwarantanny dłuższego niż 10 dni, a zamiast tego zdecy...

Wszczepienie defibrylatora profilaktycznego u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową bez niedokrwienia ad

Badacze mieli pełny dostęp do danych i napisali artykuł. Pacjenci byli losowo przydzielani do standardowej doustnej terapii medycznej w przypadku niewydolności serca lub standardowej doustnej terapii medycznej plus ICD. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była śmierć z dowolnej przyczyny. Nagła śmierć z powodu arytmii była wcześniej określonym drugorzędowym punktem końcowym.9
Badanie zostało początkowo zaplanowane tak, aby miało statystyczną moc 85 procent w oparciu o jednostronny test, zakładając dwuletnią śmiertelność wynoszącą 15 procent w grupie standardowej terapii i 7,5 proc...

Zwykly niezyt przewlekly nosa

Żaden z guzów nie uzyskał 10 punktów w skali Gleasona. Rysunek 1. Rycina 1. Rozkład wartości antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) według oceny Gleasona wśród mężczyzn z wykrytym rakiem prostaty po biopsji końcowej i mężczyznach bez wykrytego nowotworu na biopsji. Poziome białe linie w polach oznaczają mediany, a pola mieszczą się w 25. i 75. percentylu rozkładów. Pionowe linie powyżej i poniżej każdego pola wskazują zakres rozkładu. Szerokość każdego pudełka jest proporcjonalna (choć nie bezpośrednio) do liczby mężczyzn w odpowiedniej grupie. Dwadzieścia jeden nowotworów ...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit , #wyszukiwarka icd10 ,