Alergia dziecięca: zasady i praktyka

Ten niezbędny i od dawna zaległy podręcznik dotyczący zaburzeń alergicznych u niemowląt i dzieci obejmuje szeroki zakres tematów, zapewniając w ten sposób dobry przegląd całego obszaru. Obejmuje on alergie pokarmowe szeroko w dziewięciu dobrze napisanych rozdziałach, których tematy się wahają od mechanizmów odporności śluzówki po diagnozę i zarządzanie alergią pokarmową. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział dotyczący zapobiegania atopii, w którym różne kontrowersje są dobrze przedst...

cd

Klinicznie istotną odpowiedź zdefiniowano jako częściową odpowiedź zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w guzach litych18 dla pacjentów z mierzalną chorobą; dla pacjentów, których obciążenie nowotworem nie można było określić ilościowo za pomocą tych kryteriów, odpowiedź została oceniona przez dwóch lekarzy. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka dziewięciu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc i odpowiedź na gefitynib. Figura 1. Figura 1. Przykład odpowiedzi na gefitynib u...

Porównanie albumin i soli fizjologicznej do resuscytacji płynów w oddziale intensywnej terapii ad 5

W 56 z tych 67 przypadków brakowało istotnego statusu, ponieważ pacjent lub jego zastępca prawny wstrzymali lub cofnęli zgodę. Podawane płyny i efekty leczenia
Tabela 2. Tabela 2. Podawane płyny i fizjologiczne efekty leczenia. W każdym z pierwszych trzech dni badania pacjenci, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania albuminy, otrzymywali znacznie mniej płynu badanego niż osoby przypisane do soli fizjologicznej, co skutkowało istotnie wyższym saldem dodatnim netto w grupie soli fizjolo...

Drugi pandemiczny szczep Vibrio cholerae z epidemii cholery z Filadelfii w 1849 roku

Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego, cewnikowanie tętnicy płucnej i wszystkie inne aspekty opieki nad pacjentem wykonywano według uznania klinicystów. Ocena podstawowa i zbieranie danych uzupełniających
Dane zebrane w punkcie wyjściowym zawierały ocenę ostrej fizjologii i chronicznej oceny zdrowia, 9, a także informacje dotyczące kryteriów diagnostycznych dla ciężkiej sepsy10 (tabela S2 dodatku dodatkowego) i zespołu ostrej niewydolności oddechowej. 11. Pacjentów uznano za mających ...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit ,