Aktywacja lipidów perisinusoidalnych wątroby szczura przez transformację czynników wzrostu pochodzących z komórek miofibroblastopodobnych. Potencjalny mechanizm samoutrzymywania się w fibrogenezie wątroby.

Szczurze lipidy perisinusoidalne wątroby (PL) hodowane na niepowlekanym plastyku transformują się spontanicznie w ciągu 6-10 dni do komórek podobnych do miofibroblastów (MFBlC). Równolegle do transformacji ekspresja TGF alfa i TGF beta-mRNA wzrosła i była najwyższa w MFB1C. Konkurencyjne testy wiązania radioliganda pokazały, że w przeciwieństwie do nietransformowanych PL, MFB1C syntetyzuje i wydziela transformujący czynnik wzrostu (TGF) -alfa (15 fmol / komórkę na 24 h) i w przeważającej mier...

Kierowanie na ukierunkowaną terapię cd

Rzeczywiście, w doświadczeniach przejściowej transfekcji ekspozycja na naskórkowy czynnik wzrostu podwoiła lub potroiła aktywację zmutowanych EGFR, w porównaniu z receptorem typu dzikiego, a zmutowane receptory były również bardziej wrażliwe na hamowanie przez gefitinib. In vitro, stężenia gefitinib potrzebne do 50% hamowania i całkowitego zniesienia fosforylacji zmutowanych receptorów korelowały korzystnie ze średnimi stanami ustalonymi i najniższymi osiągniętymi przy dziennej dawce 250 mg...

Utrzymujące się oscylacje insuliny, glukagonu i somatostatyny z izolowanej trzustki psów podczas ekspozycji na stałą koncentrację glukozy

Psie trzustki zostały poddane perfuzji in vitro w celu zbadania, czy cykle hormonalne można wykazać bez wpływu na wątrobę lub centralny układ nerwowy. Insulina, glukagon i somatostatyna wykazywały regularne, utrzymujące się cykliczne wydzielanie z trzustkowej kaniuli in vitro. Oscylacje odnotowano przez ponad 200 minut podczas infuzji o stałym stężeniu glukozy. Insulina wykazała okres 10 minut w zakresie 8-12 minut / cykl. Somatostatyna miała okres 10 minut w zakresie 8-11 minut. Gluka...

Zobacz też:

worek oponowy wyszukiwarka icd 10 ucisk worka oponowego utajona niedoczynność tarczycy wafle ryżowe ig wodniak jądra u dorosłych mastif tybetański allegro worek oponowy kręgosłupa wypuklina krążka międzykręgowego leczenie wyszukiwarka kodów icd 10 za krotkie wedzidelko za mało neutrocytów zagrzybiony organizm objawy zakwaszenie organizmu mit wyszukiwarka icd10 zastawka bauhina zatorowość płucna rokowania zatorowość płucna wytyczne zbyt krótkie wędzidełko zespol reynauda semilac zestaw startowy allegro

Azytromycyna do wtórnej prewencji zdarzeń wieńcowych ad 5

Pierwszym czynnikiem była otyłość i metabolizm glukozy, co odzwierciedla silną korelację z wynikiem z dla wskaźnika masy ciała, insulinooporności i postu oraz dwugodzinnych poziomów glukozy w osoczu. Drugim czynnikiem była dyslipidemia, odzwierciedlająca dodatnią korelację insulinooporności z poziomem triglicerydów i ujemną korelację insulinooporności z poziomem cholesterolu HDL. Trzecim czynnikiem było ciśnienie krwi, odzwierciedlające dodatnią korelację ze skurczowym i rozkurczowym ci...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy , #zakwaszenie organizmu mit ,