Czynnik martwicy nowotworu może wywoływać gorączkę u szczurów bez aktywacji rozpadu białka w mięśniach lub lipolizy w tkance tłuszczowej.

Czynnik martwicy nowotworów (TNF, cachectin) jest produktem makrofagowym, który zasugerowano jako sygnał utraty masy ciała, spadku tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej oraz anoreksji podczas infekcji lub chorób przewlekłych. Aby przetestować tę możliwość, młode rosnące szczury wstrzyknięto podskórnie lub dootrzewnowo ludzkiemu lub mysiemu rekombinowanemu TNF. Po 3-4 h zwierzęta te rozwinęły 1-2 stopniową gorączkę, która trwała około 4 godziny. W przypadku powtarzanych codziennych iniekcji TNF przez 5 dni, zwierzęta wykazywały gorączkę podobnie każdego dnia. Natomiast szczury, ...

W płynie puchlinowym od pacjentów z rakiem jajnika obecny jest wolny od ligandów, rozpuszczalny receptor urokinazy.

Zidentyfikowaliśmy rozpuszczalną postać ludzkiego receptora aktywatora plazminogenu urokinazy (uPA) (uPAR) w płynach puchlinowych od pacjentów z rakiem jajnika. Po oczyszczeniu uPAR z płynów puchlinowych za pomocą chromatografii powinowactwa do ligandu (pro-uPA Sepharose), początkowo zidentyfikowano uPAR przez sieciowanie do radioznakowanego końca aminowego ludzkiego uPA. UPAR oczyszczony z płynu puchlinowego nie ma związanego ligandu (uPA), ponieważ podobne ilości można oczyszczać za pomocą chromatografii powinowactwa ligandu, jak w przypadku chromatografii powinowactwa immunologicznego. uP...

Utrzymujące się oscylacje insuliny, glukagonu i somatostatyny z izolowanej trzustki psów podczas ekspozycji na stałą koncentrację glukozy

Psie trzustki zostały poddane perfuzji in vitro w celu zbadania, czy cykle hormonalne można wykazać bez wpływu na wątrobę lub centralny układ nerwowy. Insulina, glukagon i somatostatyna wykazywały regularne, utrzymujące się cykliczne wydzielanie z trzustkowej kaniuli in vitro. Oscylacje odnotowano przez ponad 200 minut podczas infuzji o stałym stężeniu glukozy. Insulina wykazała okres 10 minut w zakresie 8-12 minut / cykl. Somatostatyna miała okres 10 minut w zakresie 8-11 minut. Glukagon miał okres 8,6 min z zakresem 6-10 min. Okresy te nie pozwalają na to, aby glukagon pozostawa...

Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty ad 5

Sheridan i in. (Wydanie z 19 lutego) nie biorą pod uwagę, że węglowa plwocina, splątanie, pobudzenie, duszność i kwasica mleczanowa u spalonego pacjenta są oznakami potencjalnego zatrucia cyjankami po wdychaniu dymu. To niedopatrzenie jest niepokojące i niestety powszechne. Ponieważ jeden z nas i nasi koledzy opisali rolę cyjanku w śmierci z powodu wdychania dymu i jego silny związek ze zwiększonymi stężeniami mleczanu w osoczu, 2 licznych badaczy potwierdziło znaczenie cyjanku w tym otoczeniu. Omawiany pacjent miał wiele potencjalnych źródeł mleczanu, w tym możliwą zmiażdżenia, rozl...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy ,