Zwiększona akumulacja glikozoaminoglikanów jako cecha genetyczna w hodowlach komórkowych jednej dominującej dominującej dystroficznej bullids epidermolysis.

Hodowle fibroblastów od pacjentów z dominującą dystroficzną nekropolizą bullosy odmiany albopapuloidowej wykazują zaburzony metabolizm glikozoaminoglikanów. Komórki te gromadzą zwiększone ilości siarczanowanych glikozoaminoglikanów. Mechanizm większej zawartości glikozoaminoglikanów wydaje się być związany ze zwiększoną syntezą. W ciągu pierwszych 6-12 godzin wewnątrzkomórkowe znakowane glikozoaminoglikany gromadziły się w dominujących dystroficznych komórkach epidermolysis bullosa z około dwukrotnie większą szybkością ni...

Częstość występowania raka prostaty u mężczyzn z poziomem antygenu specyficznego dla prostaty 4,0 ng na mililitr

Optymalna górna granica normalnego zakresu antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) jest nieznana. Zbadaliśmy częstość występowania raka prostaty wśród mężczyzn w teście prewencji raka prostaty, który miał poziom PSA wynoszący 4,0 ng na mililitr lub mniej. Metody
Spośród 18 892 mężczyzn uczestniczących w badaniu prewencyjnym, 9459 zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej placebo i miało roczny pomiar PSA i badanie doodbytnicze. Spośród tych 9459 mężczyzn, 2950 mężczyzn nigdy nie miało poziomu PSA większego...

Patogeneza Salmonellozy BADANIA WYPŁACANIA PŁYNU, INWAZJA MUCOSALNA ORAZ REAKCJA MORFOLOGICZNA W KRWI ILEUM

Szczepy Salmonella typhimurium badano w modelu z pętlą królika jelita krętego, aby uzyskać wgląd w mechanizmy, dzięki którym bakterie, które atakują błonę śluzową żołądka i jelit, wywołują wchłanianie płynu. Zastosowane organizmy różniły się pod względem różnych cech biologicznych, w tym zdolności do najeżdżania nabłonka jelita krętego, namnażania się w błonie śluzowej, wywoływały ostrą reakcję zapalną i rozprzestrzeniania się przez ścianę jelita. Niektóre szczepy wywoływały wchłanianie płynów z jelita ci...

Naped umieszczony jest w czesci glowicowej przenosnika

Po ponownym uzyskaniu zgody ( Zgoda ), status pierwotnego punktu końcowego do końca badania był znany dla 91 procent pacjentów w grupie farmakologiczno-terapeutycznej i 99 procent pacjentów w każdej z pozostałych grup ; Dane dotyczące śmiertelności były kompletne dla 96 procent pacjentów w grupie farmakologiczno-terapeutycznej i 99 procent pacjentów w każdej z pozostałych grup. Uwzględniając dane zebrane po złożeniu wniosku, mediana czasu obserwacji pierwotnego punktu końcowego wyniosła 11,9 miesiąca w grupie farmakologiczno-terape...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy ,