Wlew czynnika martwicy nowotworu / cachectin sprzyja katabolizmowi mięśni u szczurów. Efekt synergiczny z interleukiną 1.

Aby lepiej zrozumieć metaboliczną rolę cytokin w wyniszczaniu białek, oszacowaliśmy tempo syntezy białka i jego degradację w tkankach mięśniowych i wątrobowych u nietkniętych szczurów leczonych kilkoma dawkami rekombinowanej IL i / lub czynnikiem martwicy nowotworu (TNF) / cachectinem. . Rozkład białka w mięśniach i wątrobie uzyskano in vivo ze związku między [14C] rozkładem leucyny a rozcieńczeniem tkankowym w odniesieniu do leucyny krążącej. Synteza została wyprowadzona ze związku między pojawieniem się leucyny [14C] w pulach leu...

Środki w zakresie zdrowia publicznego w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej podczas epidemii w Toronto ad 7

Aktywny nadzór pacjentów szpitalnych w fazie 2 zakończył wybuch epidemii. Działania kontrolne zakończyły się sukcesem dzięki intensywnej obserwacji kontaktów pacjentów, 10-dniowemu okresowi kwarantanny i poszukiwaniu przypadków wśród kontaktów, które osiągnęły ponad 10 dni po ostatniej ekspozycji. SARS może być chorobą sezonową, podobnie jak inne wirusy układu oddechowego; nadejście lata mogło przyczynić się do zakończenia epidemii. Wystąpiła znaczna presja, aby przedłużyć okres kwarantanny do 14 dni. Nasze dane nie wsparły...

Wadliwy system rozszczepiania glicyny w nieklinicznej hiperglikemii. Występowanie mniej aktywnej dekarboksylazy glicyny i nieprawidłowego aminometylowego białka nośnikowego.

Aktywność systemu rozszczepienia glicyny w wątrobie i mózgu pacjenta z hipoklikemią nieketyczną była wyjątkowo niska w porównaniu z kontrolną ludzką wątrobą i mózgiem. Aktywności dekarboksylazy glicyny (białka P) i aminometylowego białka nośnikowego (białka H), dwóch z czterech składników białkowych układu rozszczepienia glicyny, uległy znacznemu zmniejszeniu zarówno w wątrobie, jak iw mózgu; zakres redukcji był większy w białku H. Aktywność białka T była normalna. Oczyszczone białko H od pacjenta nie reagowało z dehydroge...

Kąty pochylenia kół oraz kąty wyprzedzenia i pochylenia sworzni zwrotnic

Badania na modelach zwierzęcych sugerują, że zmiany wpływające na fosfolanową stymulację wychwytu Ca2 + przez retikulum sarkoplazmatyczne są zaangażowane w patofizjologię chorób serca. Przeciwciało monoklonalne wiążące się z fosfolambanem i pobudzające wychwyt Ca2 + zastosowano do scharakteryzowania efektów pośredniczonych przez fosfolamban w siateczce sarkoplazmatycznej ludzkiego serca i porównania tych efektów w tkance z serca normalnego i niewydolnego. Stymulacja wychwytu Ca2 + przez przeciwciało monoklonalne anty-fosfolamban symulowa...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy ,