Zwiększenie ekspresji genów alfa 1-globiny u osób heterozygotycznych z powodu delecji alfa-talasemii-2.

alfa-globina jest kodowana przez dwa sąsiadujące geny, alfa i alfa 2. Chociaż wyraźnie ustalono, że oba geny alfa-globiny są wyrażane, ich względny udział w informacyjnym RNA alfa-globiny (mRNA) i syntezie białek nie są w pełni określone . Ponadto nie badano bezpośrednio zmian, które mogą wystąpić w aktywności genu alfa-globiny, wtórnie do utraty funkcji jednego lub więcej z tych genów (alfa-talasemia [Thal]). Badanie to określa ponadto ekspresję dwóch ludzk...

Środki w zakresie zdrowia publicznego w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej podczas epidemii w Toronto czesc 4

Dlatego wszystkie osoby w szpitalu w określonym czasie uznano za kontakty i poddano kwarantannie przez 10 dni bezpośrednio po ostatnim dniu pobytu w szpitalu. Kwarantanna pracy została ustanowiona w celu uniknięcia niedoboru niezbędnych pracowników służby zdrowia. Członkowie personelu szpitala i personelu medycznego objętego kwarantanną do pracy mogli pójść do pracy, gdzie przestrzegali środków ostrożności w zakresie kontroli zakażeń wymaganych dla wszystkich p...

Zwiększona akumulacja glikozoaminoglikanów jako cecha genetyczna w hodowlach komórkowych jednej dominującej dominującej dystroficznej bullids epidermolysis.

Hodowle fibroblastów od pacjentów z dominującą dystroficzną nekropolizą bullosy odmiany albopapuloidowej wykazują zaburzony metabolizm glikozoaminoglikanów. Komórki te gromadzą zwiększone ilości siarczanowanych glikozoaminoglikanów. Mechanizm większej zawartości glikozoaminoglikanów wydaje się być związany ze zwiększoną syntezą. W ciągu pierwszych 6-12 godzin wewnątrzkomórkowe znakowane glikozoaminoglikany gromadziły się w dominujących dystroficznych kom...

Skuteczność szczepionki podjednostkowej z adiuwantem Herpes Zoster u starszych osób dorosłych..

W trakcie obserwacji zmarło 23 dodatkowych pacjentów: 12 z powodu raka, 5 z powodu niewydolności serca, 3 z krwawień, z zawału mięśnia sercowego, z udaru mózgu i z nawracającej zatorowości płucnej po wcześniejszym nawrocie nieinwazyjnym. U 5 z 12 pacjentów, którzy zmarli na raka, rak stał się klinicznie widoczny po rozpoznaniu zatorowości płucnej. Skumulowana śmiertelność wyniosła 9,4 procent (przedział ufności 95 procent, 5,6 do 14,2) po 2 tygodniach, 10,3 p...

Najnowsze zdjęcia w galerii tytan-pracy:

331#utajona niedoczynność tarczycy , #wafle ryżowe ig , #wodniak jądra u dorosłych , #mastif tybetański allegro , #worek oponowy kręgosłupa , #wypuklina krążka międzykręgowego leczenie , #wyszukiwarka kodów icd 10 , #za krotkie wedzidelko , #za mało neutrocytów , #zagrzybiony organizm objawy ,